Correu electrònic
redaccio@sonsdexaloc.com
sonsxaloc@gmail.com

Telèfon
699678764 (Àngela)
644829171 (Salva)

Enviaments físics:
Av. del Dr. Clarà, 12
12002 Castelló de la Plana
(Castelló)