El violí d’Aristòtil a “Psicopompa”

Joan Fuster defineix el «plagi» al seu Diccionari per a ociosos com un fet no solament benigne —dins d’unes certes condicions, és clar— sinó també, fins i tot, necessari. Vivim en una època postmoderna en…