REDACCIÓ

Coordinació
Tàrsila Galdón
Àngela Sánchez

Redactors
Àlex Franco
Àngela Sánchez
Carlos Cuesta
Tarsila Galdon
Vlad Hostyuk

Correctors
Enric Moll
Maria Bodí

Manteniment web
Salva Alfonso

Correu electrònic
redaccio@sonsdexaloc.com
sonsxaloc@gmail.com

Telèfon
644829171

Enviaments físics:
Av. del Dr. Clarà, 12
12002 Castelló de la Plana
(Castelló)

X
X